Smilacaceae

Smilax aspera
Smilax aspera
5 photos

Last modified on Tuesday, March 7, 2017 at 07h58.