Scrophularia syriaca

Synonyms: Scrophularia saharae Batt. & Trabut, Scrophularia hypericifolia auct. non Wydler