Scrophularia syriaca

Synonymes : Scrophularia saharae Batt. & Trabut, Scrophularia hypericifolia auct. non Wydler