Ifloga spicata

Synonym: Chrysocoma spicata Forssk.