Potamogeton nodosus

Synonyme : Potamogeton fluitans auct.

Oued du Kerdous (Anti-Atlas occidental).