Nepeta nepetella subsp. amethystina

Endemic to Morocco and Algeria

Synonym: Nepeta amethystina Poir.

Aït-Oumghar, 1600 m (Moyen Atlas)