Nepeta nepetella subsp. amethystina Endemic to Morocco and Algeria

Synonym: Nepeta amethystina Poir.

Aït-Oumghar, 1600 m (Moyen Atlas)

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. #1

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. [photo 1/11]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1936x1440 px, 1,743.22 Ko]

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. [photo 1/11]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1936x1440 px, 1,743.22 Ko]

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. [photo 2/11]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1300x1440 px, 367.89 Ko]

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. [photo 2/11]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1300x1440 px, 367.89 Ko]

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. [photo 3/11]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1539x1440 px, 459.15 Ko]

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. [photo 3/11]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1539x1440 px, 459.15 Ko]

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. [photo 4/11]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1326x1440 px, 529.53 Ko]

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. [photo 4/11]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1326x1440 px, 529.53 Ko]

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. [photo 5/11]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1527x1440 px, 1,353.85 Ko]

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. [photo 5/11]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1527x1440 px, 1,353.85 Ko]

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. [photo 6/11]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1866x1440 px, 456.14 Ko]

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. [photo 6/11]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1866x1440 px, 456.14 Ko]

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. [photo 7/11]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1271x1440 px, 829.65 Ko]

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. [photo 7/11]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1271x1440 px, 829.65 Ko]

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. [photo 8/11]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1374x1440 px, 364.86 Ko]

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. [photo 8/11]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1374x1440 px, 364.86 Ko]

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. [photo 9/11]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [2046x1440 px, 474.78 Ko]

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. [photo 9/11]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [2046x1440 px, 474.78 Ko]

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. [photo 10/11]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1757x1440 px, 345.54 Ko]

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. [photo 10/11]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1757x1440 px, 345.54 Ko]

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. [photo 11/11]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1778x1440 px, 389.72 Ko]

Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq. [photo 11/11]

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1778x1440 px, 389.72 Ko]

Loading...