Cytisus grandiflorus Endemic to Morocco and Iberian Peninsula

Cytisus grandiflorus (Brot.) DC. #1

Cytisus grandiflorus (Brot.) DC. [photo 1/5]

Bab Berred, 1350 m, 35°1'34"N 5°1'25"W (Rif)

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1975x1440 px, 2,791.77 Ko]

Cytisus grandiflorus (Brot.) DC. [photo 1/5]

Bab Berred, 1350 m, 35°1'34"N 5°1'25"W (Rif)

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1975x1440 px, 2,791.77 Ko]

Cytisus grandiflorus (Brot.) DC. [photo 2/5]

Bab Berred, 1350 m, 35°1'34"N 5°1'25"W (Rif)

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [2160x1440 px, 2,019.21 Ko]

Cytisus grandiflorus (Brot.) DC. [photo 2/5]

Bab Berred, 1350 m, 35°1'34"N 5°1'25"W (Rif)

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [2160x1440 px, 2,019.21 Ko]

Cytisus grandiflorus (Brot.) DC. [photo 3/5]

Bab Berred, 1350 m, 35°1'34"N 5°1'25"W (Rif)

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1906x1440 px, 1,183.31 Ko]

Cytisus grandiflorus (Brot.) DC. [photo 3/5]

Bab Berred, 1350 m, 35°1'34"N 5°1'25"W (Rif)

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1906x1440 px, 1,183.31 Ko]

Cytisus grandiflorus (Brot.) DC. [photo 4/5]

Bab Berred, 1350 m, 35°1'34"N 5°1'25"W (Rif)

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1648x1440 px, 541.38 Ko]

Cytisus grandiflorus (Brot.) DC. [photo 4/5]

Bab Berred, 1350 m, 35°1'34"N 5°1'25"W (Rif)

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1648x1440 px, 541.38 Ko]

Cytisus grandiflorus (Brot.) DC. [photo 5/5]

Bab Berred, 1350 m, 35°1'34"N 5°1'25"W (Rif)

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1760x1440 px, 3,108.73 Ko]

Cytisus grandiflorus (Brot.) DC. [photo 5/5]

Bab Berred, 1350 m, 35°1'34"N 5°1'25"W (Rif)

Photographic credit: Abdelmonaim Homrani Bakali

Download [1760x1440 px, 3,108.73 Ko]

Loading...