Matthiola parviflora

Synonym: Cheiranthus parviflorus Schousb.